ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,000 ชิ้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,000 ชิ้น จากการสนับสนุนกิจกรรม มช. จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ให้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 และป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษจากหมอกควัน เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:31 มีนาคม 2563 13:46:40] (view: 188)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.