ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


รับมอบกลีเซอลีน สำหรับทำเจลล้างมือ จำนวน 200 ลิตร


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบกลีเซอลีน สำหรับทำเจลล้างมือ จำนวน 200 ลิตร จากคุณวีระพันธ์ โสตถิพันธุ์กุล ผู้บริหารบริษัท ฮันนี่ โพลีพลัส จำกัด ผู้ผลิตนํ้าผึ้งตราอองตอง Ong Dhong เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:30 มีนาคม 2563 16:14:22] (view: 187)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.