ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 1,400 ชิ้น สำหรับสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 1,400 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 50 ขวด ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับมอบให้นักศึกษาที่พักอาศัย ในหอพักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 และป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษจากหมอกควัน ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


[post:30 มีนาคม 2563 13:51:04] (view: 188)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.