ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ประธานปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์แพทย์ในโครงการบริการวิชาการ Dali Clinical Medicine Teacher Training Program ณ ห้องรับรองชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์แพทย์ในโครงการบริการวิชาการ Dali Clinical Medicine Teacher Training Program โดยมีรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องรับรองชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562


[post:18 ตุลาคม 2562 10:34:29] (view: 28)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.