ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก Mandalay University of Foreign Languages รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก Mandalay University of Foreign Languages, The Republic of the Union of Myanmar ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562[post:17 ตุลาคม 2562 15:05:46] (view: 48)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.