ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


โครงการสัมมนาเรื่อง Professional HR 4.0 ยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นนักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง Professional HR 4.0 ยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นนักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความสนใจทดสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล ระดับ 3-4-5-6 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562


[post:17 ตุลาคม 2562 15:04:28] (view: 31)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.