ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีทำบุญสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ ร่วมพิธี ณ พิธีทำบุญสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562


[post:17 ตุลาคม 2562 12:12:15] (view: 49)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.