ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ คุณสุปริญญา วาระนัง ผู้จัดการสาขา สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายสาขา และคุณเสกสรร ประดิษฐ์ชัย หัวหน้าธนกิจ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายเครือข่ายภูมิภาค 1 ผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่มามอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่ นางสาววชิราภรณ์ มีเมตตา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ ซึ่งเป็นนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่าทุน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 [post:16 ตุลาคม 2562 13:23:51] (view: 39)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.