ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับผู้บริหารจาก Macquarie University Australia


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Professor Richard de Grijs Associate Dean, Global Engagement, Faculty of Science and Engineering and Mr. Feargal Caley, International Development & Recruitment Manager, Macquarie University, Australia ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือข้อคิดเห็นทางวิชาการ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562


[post:22 กรกฎาคม 2562 16:24:26] (view: 99)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.