ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬา มช.สู้ศึก ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้กำลังใจนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี[post:12 มกราคม 2562 15:27:25] (view: 131)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.