ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”


รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ฝึกสอน หัวหน้าคณะนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาร่วมพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" โดยมี ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานในพิธีเปิดฯ โดยในครั้งนี้ทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วม 21 ชนิดกีฬา นักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่กว่า 350 คน  สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี .อุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562



[post:11 มกราคม 2562 18:13:31] (view: 130)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.