ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การสัมมนา The Seminar and Workshop on Collaborative Tourism Research


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา The Seminar and Workshop on “Collaborative Tourism Research” ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


[post:09 พฤศจิกายน 2561 15:43:01] (view: 72)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.