ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และ CMU Open House ครั้งที่ 5


รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และ CMU Open House ครั้งที่ 5 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยมีการจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแสดง และแนะแนวการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มาร่วมงาน ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแก่นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงาน และผู้ที่สนใจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ได้รับรู้ข้อมูลหลักสูตรและข้อมูลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมงาน จำนวน 61 สถาบัน ตลอดจนการเยี่ยมชมคณะต่าง ๆ และได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนจริง ภายในคณะและวิทยาลัยต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 – วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:09 พฤศจิกายน 2561 15:42:38] (view: 82)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.