ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีปิด การสัมมนา The 25th Tri-University และส่งมอบธงเจ้าภาพการจัดสัมมนาครั้งที่ 26


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิด การสัมมนา The 25th Tri-University International Joint Seminar & Symposium และส่งมอบธงเจ้าภาพการจัดสัมมนาครั้งที่ 26 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ Jiangsu University, P.R. China ในปี ค.ศ. 2519 ให้แก่ Prof. Li Hongbo, Vice President, Jiangsu University, P.R. China โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมส่งมอบ ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


[post:09 พฤศจิกายน 2561 15:42:15] (view: 101)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.