ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


งานเลี้ยงอำลาการสัมมนา The 25th Tri-Universityรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในงานเลี้ยงอำลาในการสัมมนา The 25th Tri-University International Joint Seminar & Symposium เพื่อสร้างมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561[post:09 พฤศจิกายน 2561 15:41:43] (view: 83)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.