ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประสานงานและวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น


 

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประสานงานและวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น จัดโดยองค์กร HR Japan (Human Resource Japan)  ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประสานงานและวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น และได้เห็นมุมมองของการทำงาน การเจรจาทางธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรของชาวญี่ปุ่น รวมถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะสากลของนักศึกษาและบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ณ ห้องประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561[post:10 ตุลาคม 2561 11:23:41] (view: 75)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.