ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ประชุม CMU President Scholarship ทุนเรียนดี ปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม CMU President Scholarship ทุนเรียนดี ปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561


[post:08 ตุลาคม 2561 08:45:41] (view: 159)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.