ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2018


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2018 CMU : Strategy review workshop 2018 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะ สถาบัน สำนัก เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:08 ตุลาคม 2561 08:44:54] (view: 8)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.