ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ร่วมประชุม "2018 CNUSD & CNUDH International Symposium Dental Education & Science: Past, Present and Future”


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเชิญจาก Professor Byung-Ju Park, Dean, School of Dentistry, Chonnam National University สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเข้าร่วมประชุม "2018 CNUSD & CNUDH International Symposium Dental Education & Science: Past, Present and Future” ณ เมือง Gwangju ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Dental licensing in Thailand”


[post:05 ตุลาคม 2561 15:18:34] (view: 128)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.