ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


AIS มอบถุงผ้า สนับสนุนโครงการ มช.รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก


รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบถุงผ้า จำนวน 1,500 ใบ จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) ในการนำไปใช้ในโครงการ มช.รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561


[post:14 กันยายน 2561 16:33:13] (view: 70)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.