ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ประชุม จัดทำผลงานชำนาญการ กิจการนักศึกษา มช.


รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำผลงานชำนาญการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาตนเองสู่เส้นทางความสำเร็จในการเป็นนักกิจการนักศึกษามืออาชีพ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561


[post:14 กันยายน 2561 16:32:55] (view: 55)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.