ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


มช. ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พิธีตานสลากภัต ประเพณีทำบุญเดือน 12 เป็งรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ซึ่งได้จากการร่วมทำบุญของส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปร่วมพิธีตานสลากภัต (ตานก๋วยสลาก) ประจำปี 2561 ในโอกาสประเพณีทำบุญเดือน 12 เป็ง  ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561[post:14 กันยายน 2561 16:09:34] (view: 83)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.