ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


กิจกรรมตลาดนัดนโยบาย (Policy Market) ครั้งที่ 1 เรื่อง ทางเลือกนโยบายพลังงาน (Energy Policy Option)


สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตลาดนัดนโยบาย (Policy Market) ครั้งที่ 1 เรื่อง ทางเลือกนโยบายพลังงาน (Energy Policy Option) เพื่อกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ ตระหนัก วิเคราะห์ และร่วมออกแบบนโยบายเพื่อจัดการประเด็นปัญหาด้านพลังงานของประเทศไทย และในการจัดงานดังกล่าวจะมีการเปิดตัวสถาบันนโยบายสาธารณะอย่างเป็นทางการต่อประชาคมวิชาการและสาธารณะ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ หอประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Northern Science Park) เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561


[post:12 กันยายน 2561 16:18:52] (view: 69)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.