ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีทำบุญและเปิดร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาอาคารจอดรถ ถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S1


รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป กายภาพ และยุทธศาสตร์นวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญและเปิดร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาอาคารจอดรถ ถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S1 โดยมีนายศักดิ์ชาย จินะวงค์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร้านสหรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ชั้น 1 อาคารจอดรถ ถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S1 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561


[post:10 สิงหาคม 2561 11:49:52] (view: 126)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.