งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Public Relations Office, Chiang Mai University, THAILAND

ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีทำบุญและเปิดร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาอาคารจอดรถ ถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S1


รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป กายภาพ และยุทธศาสตร์นวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญและเปิดร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาอาคารจอดรถ ถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S1 โดยมีนายศักดิ์ชาย จินะวงค์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร้านสหรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ชั้น 1 อาคารจอดรถ ถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S1 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561


[post:10 สิงหาคม 2561 11:49:52] (view: 165)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.