ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาจาก National Chung Hsing University (NCHU) Taiwanรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Prof. San-Yuan Huang, Department of Animal Science, Prof. Tzy-Ling Chen, Bio-Industry Management, and delegation of students from National Chung Hsing University (NCHU), Taiwan ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561[post:13 กรกฎาคม 2561 09:48:03] (view: 155)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.