ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2561


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561


[post:11 กรกฎาคม 2561 10:16:31] (view: 108)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.