ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


เปิดการสัมมนา The 5th Food Safety and Zoonoses Symposium for Asia Pacificรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา The 5th Food Safety and Zoonoses Symposium for Asia Pacific โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการปฏิบัติการในระดับนานาชาติ ในการถ่ายทอดองค์ ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา และแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย และโรคสัตว์ติดคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุข  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  [post:10 กรกฎาคม 2561 10:38:01] (view: 128)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.