ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับผู้บริหารจาก Yunnan University of Finance and Economics (YUFE) Chinaรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Mr. Mao Ruihong, Associate Professor, Deputy Minister, Physical Education Department , Yunnan University of Finance and Economics (YUFE), China  ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561[post:10 กรกฎาคม 2561 10:21:42] (view: 164)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.