ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมมอบเสื้อเกียรติคุณแก่ผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน และกล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่ผู้นำองค์กรนักศึกษา ให้เกิดความภาคภูมิใจในตำแหน่งดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นเกียรติประวัติแก่นักศึกษาและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาคนอื่นต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:09 กรกฎาคม 2561 12:57:58] (view: 476)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.