ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ร่วมพิธีมอบ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ”


รองศาสตราจารย์นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ” จำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเงินทุนบริจาคส่วนตัวของ คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา การศึกษา และสังคม ผ่านมูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ Pruksa Academy ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก กรุงเทพมหานคร


[post:06 กรกฎาคม 2561 15:02:21] (view: 245)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.