ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


มอบช่อดอกไม้แด่ผู้บริหารครบวาระ


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2561 และมอบช่อดอกไม้แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพร สุปริยศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561


[post:12 มิถุนายน 2561 13:52:52] (view: 13)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.