ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีเปิดนิทรรศการ Open House Uniserv CMU


สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดนิทรรศการ Open House ในโอกาสครบรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนาสำนักบริการวิชาการ พิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2561 และพิธีเปิดนิทรรศการ Open House แนะนำการบริการและเยี่ยมชมห้องพัก ห้องประชุม สัมมนา (Green Nimman CMU Residence) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ บรรยายสรุป ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


[post:11 มิถุนายน 2561 16:34:02] (view: 12)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.