ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนา สำนักบริการวิชาการ มช.


รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561


[post:11 มิถุนายน 2561 16:33:17] (view: 15)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.