ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1


อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ระบบกฎหมายไทย: ปฏิรูป/เปลี่ยนผ่าน/ปฏิสังขรณ์” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมนำเสนอผลงานวิชาการทางกฎหมายทุกสาขาวิชาทั้งมหาชน เอกชน อาญา แพ่ง พาณิชย์ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม โรงแรมแคนทารีฮิลล์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


[post:11 มิถุนายน 2561 16:32:46] (view: 10)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.