ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การปฐมนิเทศ ค่ายจิตอาสาทูตกิจกรรม CMU Ambassador อาสาและพัฒนาชุมชน


รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ ค่ายจิตอาสาทูตกิจกรรม CMU Ambassador อาสาและพัฒนาชุมชน ซึ่งจะจัดขึ้น ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัย บ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 15- 17พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยพิธีปฐมนิเทศจัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


[post:16 พฤษภาคม 2561 14:24:43] (view: 11)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ภาพประกอบข่าว : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.