ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


เปิดการประชุม การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์


รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนการวางแผนการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


[post:16 พฤษภาคม 2561 14:24:19] (view: 8)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ภาพประกอบข่าว : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.