ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ Kangwon National University, Republic of Korea


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Heon Young Kim, President and delegates from Kangwon National University, Republic of Korea และคณะ ในโอกาสที่มาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Kangwon National University ภายใต้ความร่วมมือของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


[post:15 พฤษภาคม 2561 15:47:56] (view: 23)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.