ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับผู้บริหารจาก National Chi Nan University (NCNU)


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Dr. Hugh Pei-Hsiu Chen, Distinguished Professor & Director Department of Southeast Asian Studies & Center for Southeast Asian Studies, National Chi Nan University, Taiwan และคณะฯ โอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


[post:15 พฤษภาคม 2561 15:47:21] (view: 16)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.