ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีสวมเสื้อกาวน์ พิธีมอบรางวัลเรียนดี พิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น ของคณะแพทยศาสตร์


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 ในพิธีสวมเสื้อกาวน์ พิธีมอบรางวัลเรียนดี พิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัล ร่วมกับคณะผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:15 พฤษภาคม 2561 08:51:02] (view: 16)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.