ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Saga University ประเทศญี่ปุ่น


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และนักศึกษา จากSaga University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ.มช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561


[post:13 มีนาคม 2561 09:20:16] (view: 7)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.