ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Anhalt University of Applied Sciences, Germany


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Prof. Dr. Joerg Bagdahn, Rector of Anhalt University of Applied Sciences, Germany และคณะ ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ การศึกษาต่อ แลกเปลี่ยนนักศึกษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และชีวการแพทย์ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561


[post:12 มีนาคม 2561 15:41:26] (view: 5)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.