ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการสํานักงานกิจการจีนโพ้นทะเลนครเฉิงตู


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Mr. Zhong Laizhao, Deputy Director General Office of Foreign and Overseas Chinese Affairs, Chengdu Municipal Peoples Government ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561


[post:12 มีนาคม 2561 10:56:44] (view: 6)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.