ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับผู้บริหารจากศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ณ กรุงเทพฯ


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Mr. Zhang Bo ผู้บริหารจากศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ณ กรุงเทพฯ และคณะ ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือการจัดงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทียนจิน ประเทศจีน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน โดยการแสดงประกอบไปด้วย กายกรรม กังฟู การฟ้อนรำ การบรรเลงเครื่องดนตรี และขับร้องเพลงจีน ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561


[post:12 มีนาคม 2561 10:49:20] (view: 10)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.