ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการนำเสนอข่าว จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และคณะฯ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการนำเสนอข่าว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้าน การประชาสัมพันธ์ และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561


[post:02 กุมภาพันธ์ 2561 10:40:10] (view: 5)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.