ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


งานราตรีอ่างแก้วนครราชสีมา 2561


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานราตรีอ่างแก้วนครราชสีมา ปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ ห้องรายาแกรนด์ โรงแรมรายาแกรนด์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา


[post:22 มกราคม 2561 11:47:47] (view: 6)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.