ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตามโครงการ University Studies Consortium (USAC) Chiang Mai


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Ms. Chaidarun Tippawan, Director, USAC Chiang Mai Program และนักศึกษาแลกเปลี่ยนตามโครงการ University Studies Consortium (USAC) Chiang Mai ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561


[post:12 มกราคม 2561 15:20:20] (view: 334)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.