ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับผู้บริหารโครงการ Provisional workshop program of NSFC-TRF cooperative study (Thai – Chinese Study, TCS) รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Professor Xiaochuan Pan and Dr. Guoxing Li Peking University School of Public Health, Beijing, China Professor Yanlin Zhang and Prof. Fang Cao, Nanjing University of Information Sciences and Technology, Nanjing, China Professor Yiran Peng, Tsinghua University Department of Earth Sciences System, Beijing, China ในโอกาสที่มาร่วมโครงการ Provisional workshop program of NSFC-TRF cooperative study (Thai – Chinese Study, TCS) และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัย ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561[post:12 มกราคม 2561 15:19:57] (view: 152)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.