ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


มช.ลงนามร่วม University of Economics and Law, Vietnam พัฒนาวิชาการ


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Prof. Dr. Nguyen Tien Dung, Rector, University of Economics and Law, Vietnam ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ University of Economics and Law ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561


[post:11 มกราคม 2561 14:37:53] (view: 228)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.