ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับนักศึกษาจาก Yangon University of Economics, Myanmarรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาจาก Yangon University of Economics ในโอกาสที่มาศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561[post:11 มกราคม 2561 11:04:06] (view: 323)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.