ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


งานวันที่ระลึก “วันทรงดนตรี” 10 มกราคม 2518


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึง “วันทรงดนตรี” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 7 และได้ทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีสากลสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2518 ในงานอุทยานสโมสรและฉลองบัณฑิต ตามคำกราบบังคม ทูลเชิญของคณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิด และนายสมชัย สมัยสุต นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ ประธานจัดงานฯกล่าวรายงาน ณ ลานสังคีต อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561


[post:11 มกราคม 2561 09:54:02] (view: 301)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.